Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

maybeimcrazy
06:37
3318 a3f7 390
Reposted fromwazelina wazelina viadimer dimer
maybeimcrazy
06:37
4371 39bd 390
Reposted fromteijakool teijakool viaikari ikari
maybeimcrazy
06:37
7235 50de 390
Reposted frompierdolony pierdolony viaikari ikari

September 13 2017

maybeimcrazy
17:35
5489 e7e3 390
17:20
7268 8f17 390

Stockholm, Sweden (by mohamed)

maybeimcrazy
17:19
4860 b74c 390
Reposted fromipo ipo viairmelin irmelin

August 09 2017

maybeimcrazy
18:12
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaostatni ostatni
18:09
3923 d2bf 390
Reposted frominculubum inculubum viaHypothermia Hypothermia

August 08 2017

maybeimcrazy
18:08
0011 937e 390
Reposted fromzciach zciach viaorelh orelh

August 05 2017

maybeimcrazy
19:53
6915 8652 390
Reposted frombanitka banitka vianezavisan nezavisan
19:51
3488 2e8c 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaabl abl
maybeimcrazy
19:50
maybeimcrazy
18:45
4764 3cf7 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viatediousuncle tediousuncle
maybeimcrazy
18:43
Reposted fromdoener doener viaLuukka Luukka

August 04 2017

maybeimcrazy
18:38
maybeimcrazy
18:38
Reposted fromqb qb viaMaryiczary Maryiczary
18:35
Reposted frommurmur murmur viasziiiz sziiiz

July 21 2017

maybeimcrazy
20:18
4412 e230 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelentarie elentarie
maybeimcrazy
20:18
1289 c198 390
Reposted fromtfu tfu viazycienakrawedzi zycienakrawedzi
maybeimcrazy
20:16
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl