Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 29 2020

maybeimcrazy
20:29
8504 8501 390
Reposted fromkjuik kjuik viaorchila orchila

October 04 2018

maybeimcrazy
18:17
5233 e8f9 390
Reposted fromtfu tfu viarurky rurky
maybeimcrazy
18:14
6033 0cb4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawiecznosci wiecznosci

September 23 2018

maybeimcrazy
19:14
Tej nocy osunął się Klif. Nie wiedzieliśmy. Nie przygotowaliśmy się. Po prostu szliśmy omijając błotną lawinę. Parę metrów dalej osunęłam się ja. Nie wiedziałam. Nie byłam przygotowana. Lawina ruszyła i trwa do dziś. Niewyobrażalna pustka.
— Bo mówili, że jak coś ciąży to trzeba to napisać

September 11 2018

maybeimcrazy
17:41
5449 6b89 390
Reposted fromwishnia wishnia viapasisia pasisia
maybeimcrazy
17:39
8276 c37d 390
Reposted fromkatisz katisz viablackheartgirl blackheartgirl
maybeimcrazy
17:38
maybeimcrazy
17:38
down from the mountains
17:37
8319 45a3 390
maybeimcrazy
17:37
6493 f75a 390
Ron Hicks
stollen kiss
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viawiecznosci wiecznosci
maybeimcrazy
17:37
9784 bac8 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia
maybeimcrazy
17:35
4805 7fff 390
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia

March 30 2018

maybeimcrazy
21:59
maybeimcrazy
21:58
2713 8853 390
Reposted fromtfu tfu viaLuukka Luukka
maybeimcrazy
21:57
1039 d366 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin

December 30 2017

maybeimcrazy
21:03
6661 52ff 390
Reposted fromtfu tfu viajezuschytrus jezuschytrus
maybeimcrazy
21:03
5838 92b0 390
Reposted from4777727772 4777727772 viajezuschytrus jezuschytrus
maybeimcrazy
21:02
7093 5431 390
Reposted frommetadon metadon viasziiiz sziiiz

December 05 2017

19:39
8278 ee1d 390
Reposted frombrumous brumous viamarlylee marlylee
19:38
6401 1a26 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl